Duyurular
GENEL KURULDA ONAYA SUNULACAK YÖNERGE DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA

Değerli Üyelerimiz;

 

Meslek Birliğimizin 20.11.2018 Salı günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27.11.2018 Salı günü gerçekleştirilecek "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" gündeminde yer alan, uluslararası CISAC kurallarına uygun hale getirilen "Dokümantasyon ve Dağıtım Yönergesi" ile diğer bazı yönergelerde ve "İç Tüzük"te yapılması planlanan değişiklikler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü onayına sunulmuş olup; onay sonrası Meslek Birliğimiz resmi internet sitesi www.msg.org.tr üzerinden bilgilerinize sunulacaktır.

 

Saygılarımızla,

MSG - Genel Sekreterliği