İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

ESER ÇOĞALTMA

Bir albümü nasıl çoğaltabilirim?
 • • Bir albümün çoğaltılabilmesi için yapımcı unvanı olan firmanın, Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü İstanbul şubesinden kayıt tescil belgesi ve bandrol onayı alması gerekir. 
 • • Bu işlemler, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ve İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü’nde birlikte yürütülür. 
 • • Birlikte yürütülen işlemlerde MSG onayı ve lisansı gerekir. 
 • • Kayıt tescil belgesi ve bandrol alınması sonrasında bir albümü yasal olarak çoğaltabilirsiniz. 
 • • Prosedür detayları için bizimle iletişime geçebilirsiniz: [email protected]
Müzik eseri içeren ticari bir ürünü nasıl çoğaltabilirim?
 • Müzik eseri içeren bir ürünün çoğaltılması için, kullanılmak istenilen eserlerin hak sahiplerinin öğrenilmesi, proje için kendilerinden izin alınması ve ürünün çoğaltımından kaynaklı mekanik telif ücretinin meslek birliğimize ödenmesi gerekir. 
 • Ürününüzü yasal olarak çoğaltabilmeniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz: [email protected]
Bir albümü ücretsiz dağıtmak istiyorum, ne yapmalıyım?
 • Ücretli satışı yapılan albümlerde uygulanan prosedür, ücretsiz dağıtılacak albümler için de geçerlidir. 
 • Bu yapımları dağıtabilmek için promosyon bandrolü almanız gerekir. 
Promosyon albümler için sınırlamalar nelerdir?
 • Promosyon albümlerin doğrudan satışı yapılamaz,
 • Promosyon albümler ihraç edilemez,
 • Promosyon albümler üzerinde satılamaz işareti bulunmalıdır,
 • Promosyon albümler sadece lisans alan müşteri tarafından dağıtılabilir,
 • Dağıtım, dağıtım noktaları ve dağıtım yöntemi hakkında MSG'ye bilgi verilmesi zorunludur.
 • Promosyon albümlerde politik, cinsel veya uyuşturucuyla ilgili içerik kabul edilmez. 
Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz: [email protected]
 
Bazı müzik eserlerini bir taşıyıcıda toplayıp satışı yapılmadan çevremde ya da bir etkinlikte dağıtmak istiyorum. Eser hak sahiplerinden izin almam ve telif ücreti ödemem gerekiyor mu?
 • Kanuna göre, hiçbir eser, eser hak sahiplerinden izin alınmadan fiziki bir taşıyıcıya konularak çoğaltılamaz. 
 • İzin alınmaksızın eserlerin bir taşıyıcıda kullanılması ve bu taşıyıcının çoğaltımdan kaynaklı telif ücretinin meslek birliğimize ödenmemesi, yapılan işlemin korsan çoğaltım ve dağıtım olmasına neden olur. 
 • Yasal işlemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz: [email protected]
Yurtdışından albüm ithal edip Türkiye’de satmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü ile meslek birliğimizin talep ettiği evrakları hazırlayıp MSG ve MESAM’dan onay aldıktan sonra albümleri ithal edebilirsiniz. 
 
Bu işlem için talep edilen evraklar:
 • MSG taahhütnamesi, ıslak imzalı ve kaşeli,
 • Gümrük belgeleri,
 • Telifin faturada ödendiğini gösteren ibare,
 • İmza sirküleri,
 • Vekaletname,
 • Distribütörlük antlaşması,
 • Gerekli görüldüğünde, albümlerin ithal edildiği ülkenin meslek birliğinden ithalat onay alınması zorunludur.