İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

LİSANSLAMA VE DAĞITIM

MSG’de lisanslama faaliyetleri nasıl yürütülmektedir?
 • Dijital, Temsili (Radyo, TV, Umuma Açık Mekanlar, Dijital Platformlar, Web TV, Web Radyo, online organizasyonlar, konser ve etkinlikler) alanlara dair lisanslama faaliyetleri MSG Lisanslama Bölümü tarafından yürütülür.
 • Mekanik Lisanslama faaliyetleri ise MSG Mekanik Lisanslama ve Dağıtım Bölümü tarafından yürütülmektedir.
Mekanik dağıtım nedir, yılda kaç kez ve nasıl yapılmaktadır?
Mekanik lisanslama dağıtımı, meslek birliğimize bandrol başvurusu yapılmış albümlerden MSG mekanik tarifesine göre tahsil edilen telif bedellerinin, ilgili albümlerde yer alan hak sahibi MSG üyelerine dağıtılması çalışmasıdır. 
 • Mekanik dağıtımlar MSG üyelerine hey ayın ilk haftası olmak üzere yılda 12 kez yapılır.
 • Mekanik lisanslama dağıtımı, albümlerde yer alan eserlerdeki hak sahibi payı, medya cinsi, tarife bedeli (CD, MC, LP, DVD, BLURAY, SD KART, USB vb. tüm ses taşıyıcıları), toplam eser adedi (MAXI SINGLE, SINGLE, FULL,), %ppd oranı, yapımcı tarafından talep edilen bandrol sayısı esas alınarak hesaplanan telif bedelleri üzerinden gerçekleşir.
 • Mekanik dağıtımlarda, kullanılan tüm müzik eserleri, türüne bakılmaksızın eşit olarak değerlendirilir. Tüm müzik eserleri aynı sistem içinde hesaplanır, dağıtılır ve raporlanır.
Her ay mekanik telif dağıtımında hak edişim oluyor mu?
 • Eseriniz bir yapımda kullanılıyorsa ve yapımcı firma bir ay içerisinde bandrol onayı almak için meslek birliğimize başvuruda bulunduysa talep edilen bandrol adedi ve mekanik tarife üzerinden adınıza mekanik telif ücreti tahsil edilir. 
 • Tahsil edilen bu ücret, ilgili mekanik dağıtımda adınıza ödenir. 
 • Eseriniz bir yapımda kullanılmış ancak yapımcı firma bir ay içerisinde bandrol onayı almak için meslek birliğimize başvuruda bulunmadıysa herhangi bir mekanik telif ücreti tahsil edilemez.
Dijital platformlarda yer alan bir albümde, eserimin/eserlerimin kullanılmasına rağmen mekanik telif almadım. Sebebi ne olabilir?
 • Yapımcı firma, bahsi geçen albüm için fiziksel çoğaltım yapmadıysa ve bandrol almadıysa mekanik telif hak edişiniz olmayacaktır. 
Görsel-İşitsel çoğaltımlar için telif ücreti tahsil ediliyor mu?
 • Hayır. Ülkemizde sadece müzik içerikli mekanik çoğaltımlar ile fiziki albümler için telif ücreti toplanır. 
 • Bilgisayar oyunları, belgeseller, sinema eserleri, dizi, film ve çizgi filmler vb. görsel işitsel ve sinema eseri mekanik ürünlerin çoğaltımından kaynaklı telif ücretleri, MSG yetki alanı dışında.
Eserimin iznim olmaksızın bir yapımda kullanıldığını düşünüyorum. Ne yapmalıyım?
Üzerinde bandrol olmaksızın piyasada satılan albümler görüyorum. Ne yapmalıyım?
 • Konunun incelenmesi için en kısa süre içerisinde Lisanslama- Mekanik Bölümü  ([email protected]) ile iletişime geçebilirsiniz.  
Yapımcısı olduğum albümde yer alan eserlerim için telif ödemesi yapmam gerekiyor mu? 
 • Bir albümde hem yapımcı hem de hak sahibi iseniz dilerseniz MSG birlik payını ödemek kaydıyla mekanik haklarınızdan feragat edebilirsiniz. 
 • Bu prosedür için yapımcı olduğunuzu ispatlayan resmi evrak ve hak sahibi feragatnamesini iletmelisiniz.
Dijital dağıtım nedir, yılda kaç kez ve nasıl yapılır? 
Dijital lisanslama dağıtımı, tarifelerde belirlenmiş, internet, mobil ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkacak benzer sistemler üzerinden lisans anlaşmaları yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, bu mecralarda yıl boyunca kullanılmış olan MSG korumasındaki müzik eserlerine tahakkuk ettirilmesi çalışmalarını kapsar. 
 • Lisans sözleşmeleri yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, üyelere ve anlaşmalı yabancı meslek birliklerine dağıtımı, mücbir sebep olmadığı takdirde yılda en az iki kez olmak üzere gerçekleştirilir.
 • Dijital dağıtımlarda, kullanılan tüm müzik eserleri, türüne bakılmaksızın eşit olarak değerlendirilir. 
 • Hesaplama yapılırken kullanım adedi ve hak sahibi payı esas alınır. 
 • Bir lisans dönemine ait ilgili mecra için bulunan birim fiyat, kullanılan eserlerin türüne göre farklı bir katsayı uygulanmaksızın telif hesaplamasında kullanılır. 
 • Tüm müzik eserleri aynı sistem içinde hesaplanır ve raporlanır.
Eserlerim, dijital müzik servisi sağlayan platformlarda yer almasına rağmen dağıtımda adıma telif doğmamış. Neden?
Eserlerinize iki nedenle telif doğmamış olabilir: 
 • İlgili dağıtım döneminde, eserlerinizin yayınlandığı platformun dağıtımı yapılmıyor olabilir ya da 
 • Eseriniz kota altında kalmış olabilir.
Kota nedir?
 • Dijital müzik servisi sağlayan platformlarda kullanılan eserler, listeler halinde MSG’ye iletilir. 
 • Her dağıtım döneminde bu listeler, MSG veritabanı ile otomatik olarak eşleştirilir. Eşleşmeyen eserler ise manuel olarak titizlikle incelenir.
 • Ancak kullanılan eser sayısı, milyonları aşan listelerin tamamının incelenmesi dağıtım sürelerini uzatır. 
 • Bu sebeple bağlı olduğumuz uluslararası konfederasyon CISAC’ın da tavsiyesi ile yurtdışında pek çok meslek birliğinin de uyguladığı kota uygulamasına geçilmiştir. 
 • Kota uygulaması gereği belirli bir dinleme adedi altında kalan eserler, dağıtım çalışmasına dahil edilmez. 
 • Bu kota sınırı, her mecraya göre verimli ve optimum fayda sağlayacak şekilde belirlenir.
Kota sınırı neden mecraya göre farklılık gösterir? 
 • Dijital müzik servisi sağlayan platformların yıllık kullanım adetleri farklılık gösterir. 
 • Her mecra için tek bir kota sınırı belirlemek yerine kullanım adedine göre kota sınırı belirlemek çok daha doğru bir yöntemdir. 
 • Örneğin; yıllık dinleme adedi milyarla ifade edilen bir platformun kota sınırı, yıllık dinleme adedi yüz binlerde kalan bir platformdan daha farklı olmak durumundadır.
Temsili dağıtım nedir, yılda kaç kez ve nasıl yapılır? 
 • • Temsili lisanslama dağıtımı, tarifelerde belirlenmiş, radyo, televizyon, konser, umuma açık mahaller; restoran, bar, kafe, otel, mağaza, alışveriş merkezleri, marketler, spor merkezleri, ulaşım araçları ve benzeri mecralardan, lisans anlaşmaları yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, bu mecralarda yıl boyunca kullanılmış olan MSG korumasındaki müzik eserlerine dağıtımı çalışmalarını kapsar. 
 • Lisans sözleşmeleri yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, üyelere ve anlaşmalı yabancı meslek birliklerine dağıtımı, mücbir bir sebep olmadığı takdirde yılda en az iki kez olmak üzere haziran ve aralık ayları içerisinde gerçekleşir. 
 • Temsili lisanslama dağıtımlarında, kullanılan tüm müzik eserleri, türüne bakılmaksızın eşit olarak değerlendirilir. 
 • Hesaplama yapılırken kullanım adedi ve kullanım süresi ile hak sahibi payı esas alınır. 
 • Bir lisans dönemine ait ilgili mecra için bulunan birim fiyat, kullanılan eserlerin türüne göre farklı bir katsayı uygulanmaksızın telif hesaplamasında kullanılır. 
 • Tüm müzik eserleri aynı sistem içinde hesaplanır ve raporlanır.
Temsili ve dijital dağıtımlarına konu olan mecralar dağıtımdan 30 gün önce MSG’nin resmi internet sayfasında ve CRM Üye İlişkileri Yönetimi Portalı’nda ilan edilir. Mecra listesinde daha sonra değişiklik yapma hakkı MSG’de saklıdır.
 
Eserimin yayınlandığı yıl içinde o eserimle ilgili temsili telif alabilir miyim?
 • Lisans bedelinin tahsil edilmesi, tüm yılın eser kullanım listelerinin kullanıcılardan temin edilmesi ve kontrollerin tamamlanması en erken bir sonraki yıl tamamlanır. 
 • Listelerin incelenmesi, düzenlenerek dağıtıma hazırlanması, veri tabanı içinde eserlerin araştırılma süreci, medya takip şirketlerinden ve monitoring (izleme) departmanından alınan çözümleme raporlarıyla karşılaştırılması ve kayıtların kontrolü zaman alır. 
Dağıtım kriterleri nasıl belirlenir? 
 • Dağıtımda esas ilke kullanıcılardan alınan eser listelerine göre dağıtım yapmaktır. 
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), Meslek Birliği Tüzüğü ve Dokümantasyon ve Dağıtım Yönergesi ile BIEM ve CISAC’ın yürürlükte olan Müzik Meslek Birlikleri için Profesyonel Kurallar ve Dokümantasyon ve Dağıtım Prensipleri Bağlayıcı Kararları da dikkate alınır. 
 • Bu yönde oluşturulmuş olan Dokümantasyon ve Dağıtım Yönergesi genel kurullarda onaylanarak yürürlüğe girer. 
MESAM’dan istifa edip MSG’ye üye oldum ancak neden hemen teliflerim MSG tarafından ödenemiyor?
 • Meslek birliğinden istifa edip aynı alanda hizmet veren diğer meslek birliğine üye olmuş eser sahiplerinin, mekanik telif hakları, üye oldukları tarih itibari ile yeni üye oldukları meslek birliği tarafından takip edilir. 
 • Temsili telif hakları (Radyo-Televizyon ve Umuma Açık Mahaller) ve Dijital alan telif hakları, istifa ettikleri yılın sonuna kadar olan kullanımlar da dahil olmak üzere, önceki meslek birliği tarafından, istifa edilen yılın sonuna kadar takip edilir ve eser sahibine ödenir. 
  • Örneğin, 2017 yılında MESAM’dan istifa edip MSG’ye üye olan eser sahibine, 2017 yılındaki radyo-televizyon yayınlarına ve dijital mecralara ilişkin telif ödemesini MESAM gerçekleştirir. 
Tanımlanamayan eserler listesi nedir? 
 • MSG dağıtımlarında, kullanıcılardan alınan eser listelerine göre dağıtım yaparız. 
 • Radyo, televizyon, konser, umuma açık mahaller; restoran, bar, kafe, otel, mağaza, alışveriş merkezleri, marketler, spor merkezleri, ulaşım araçları, dijital ve benzeri mecralardan alınan müzik kullanım listelerindeki eserleri, üyelerimizin eserlerinin yer aldığı mevcut veri tabanı ile karşılaştırırız. 
 • Bazen gelen listelerdeki eserler, veri tabanında bulunamaz ya da gelen listelerdeki eserin adı, icracısı farklı yazıldığı için eşleştirme yapılamaz. 
 • Her mecrada eşleştirilemeyen eserler dağıtım sonrasında 3 yıl süre ile web sayfamızdan ilan ederiz ve üyelerimizin inceleyebilmesi için bekletiriz. 
 • Üyelerimiz kendi eserlerini tanımlanamayan eserler içinde tespit ederse bize dilekçe ile başvurmalıdır. 
 • Yapacağımız incelemeler sonucunda eserin eşleştirilmesinin ardından, yapılacak ilk dağıtımda itiraz bedelini üyemize öderiz. 
İtiraz payı nedir? 
 • Genel kurulda kabul edilen, temsili dağıtımlar içerisinden televizyon dağıtımlarından %10, radyo ve listeli umuma açık mahallerdeki kullanımların dağıtımlarından %5, dijital dağıtımlardan ise %5 itiraz payı ayrılır. 
 • Tespit edilemeyen ve tanımlanamayan eserler için uluslararası kurallara göre bu pay 3 yıl bekletilir. 
 • Bu süre içerisinde eseri tespit edilen üyelerimizin ödemeleri takip eden dağıtımlarda ödenir. 
 • Geri kalan bedel aynı dağıtımda telif alan üyelerimize 3 yılın sonunda kendi oranlarına göre ödenir. 
Dağıtım raporlarında ne tür bilgiler mevcuttur?
 • Temsili ve dijital dağıtım raporlarında, mecra adı, yılı, eser kayıt numarası, eser adı, eserin bir film ya da dizide kullanımından telif doğmuşsa film/dizi adı, hak sahibinin rol kodu, hak sahibinin eserdeki paylaşım oranı, eserin o mecradaki kullanım adedi ya da toplam kullanım süresi, hesaplanan toplam telif bedeli, meslek birliği kesintisi, stopaj dahil ve hariç olmak üzere net telif bedelleri gibi bilgiler yer alır. 
 • Yurtdışı meslek birliklerinden gelen raporlarda meslek birliğine bağlı olarak detaylar değişiklik gösterir. 
Dağıtım raporlarındaki tutarlar ile cari hesaplarım arasında neden fark oluyor?
 • Dağıtım raporlarında yer alan tutarlar, MSG komisyonu kesildikten sonra doğan net telif geliridir. 
 • Muhasebe işlemleri sürecinde bu telif tutarından %17 stopaj vergisi ve varsa üyelik aidatı borcu/ avans borcu düşülür. 
 • Kalan tutar hesaba aktarılır. 
 • Serbest Meslek Makbuzu (SMM) kesilmesi durumunda, net telif tutarından yukarıda belirtilen stopaj vergisi düşüldükten sonra kalan tutara KDV eklenir. Varsa aidat borcu düşüldükten sonra tutar hesaba aktarılır. 
 • Fatura kesilmesi durumunda, net telif tutarına KDV eklenir, varsa aidat borcu düşüldükten sonra tutar hesaba aktarılır. 
 • Bu nedenle, CRM Üye İlişkileri Yönetim Portalı’nda  "Dağıtımlarım" altındaki tutar ile "Cari Hareketlerim" altında görünen tutarlar farklılık gösterebilir.
Uygulama üzerinde Güncel başlığı altındaki Dağıtımlar alanında yer alan tutarlar neyi ifade ediyor?
 • Uygulama üzerinde, “Güncel” başlığı altındaki “Dağıtımlar” alanında yer alan “Tutarlar”, dağıtımlara ilişkin, kategori bazında yapılan/yapılacak telif tutarlarını gösterir. 
 • Kişisel dağıtım tutarınızı ve diğer mali bilgilerinizi “Bana Özel” alanında yer alan “Dağıtımlarım”, “Telif Hak Edişlerim”, “Cari Hareketlerim” ve “Cari Hesabım” alanlarından görebilirsiniz.