İletişim : msg@msg.org.tr WhatsApp : 0530 935 79 85

MSG VE ANADOLU SİGORTA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Değerli Üyelerimiz,

Grup Sağlık Sigortamızın 30.04.2019 - 30.04.2020 dönemi için yeniden sektör lideri Anadolu Sigorta A.Ş. ile anlaşma imzalamış bulunuyoruz. Yenilenen iş birliği sayesinde, onuncu dönemde de üyelerimiz çok uygun primlerle Anadolu Sigorta kalitesinden yararlanabileceklerdir.

Poliçe detaylarında da görüleceği üzere, ayakta ve yatarak tedavi teminatı, “limitsiz” olarak karşılanmaktadır.

Önemle belirtmek isteriz ki, Meslek Birliğimiz Sağlık ve Sosyal Dayanışma Yönergesine göre son mali takvim yılı içerisinde net 2.433,00TL ve üzerinde telif geliri olan üyelerin “yatarak” ve “ayakta” sağlık sigortası poliçeleri bedelleri; net 608,00TL ile 2.432,99TL telif geliri olan üyelerin ise “yatarak” sağlık sigortası poliçe bedelleri fon gelirleri, Genel Sekreterlik bütçesi ve faiz gelirlerinden karşılanmakta, üyelerimizin teliflerinden ayrıca herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Kabul edilen poliçe içeriği:

Teminat Paketi (Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi)
Yatarak Tedavi Teminatları: Anlaşmalı kurumlarda %100'ü Anadolu Sigorta tarafından ödenir.
Anlaşmasız kurumlarda operatör ücretleri TTB kadar Anadolu Sigorta tarafından ödenir.
Ayakta Tedavi Teminatları: Anlaşmalı ve anlaşmasız kurumlarda %80'i Anadolu Sigorta tarafından ödenir.
Teminat Paketi (Sadece Yatarak Tedavi)
Yatarak Tedavi Teminatları: Anlaşmalı kurumlarda %100'ü Anadolu Sigorta tarafından ödenir.
Anlaşmasız kurumlarda operatör ücretleri TTB kadar Anadolu Sigorta tarafından ödenir.

Grup Sağlık Sigortası kapsamında tüm soru ve talepleriniz için Meslek Birliğimiz tarafından yetkilendirilen BS Sigorta Aracılık Hizmetleri’nden Ebru OKTAY ile görüşebilirsiniz. BS Sigorta, yıl içerisinde tüm sigorta ihtiyaçlarınız için, üyelerimize tanımlanmış özel indirimlerden faydalanmanızı sağlayarak sizlere sigorta hizmetleri konusunda danışmanlık hizmeti verecektir.

İletişim Bilgileri;
Telefon : 0212 243 17 01
Fax : 0212 252 17 02
GSM : 0543 443 22 88                             
e-posta : ebruoktay@bssigorta.com.tr