İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

MSG'YE ÜYELİK

Mekanik Lisanslama
Mekanik Lisanslama Departmanı; DVD, CD, blu-ray, USB, SD, LP vb. tüm ses kayıt ve taşıyıcılarının lisanslanmasını sağlamaktadır.
 
Piyasaya sürülmek istenilen tüm yapımlar için MSG’den mutlaka izin alınmalı ve yapımcıların MSG üyesi hak sahipleri için telif ödemeleri gerekmektedir.
 
Mekanik Lisanslama Departmanı, MSG üyeleri adına yurt içi ve yurt dışında piyasaya sürülmek istenen yapımlardaki eserlerin kontrolünü ve lisanslamasını yapar. Departman, lisansladığı albümler için MSG üyeleri adına telif toplar ve her ay toplanan telifleri düzenli olarak üyelerine dağıtır.
 
Lisanslamalar, MSG tarifesi ve uluslararası kurallara (BIEM) göre gerçekleştirilmektedir.
 
Mekanik Lisanslama Departmanı, yapımlar dışındaki kullanımlar için de tüm kullanıcılara yardımcı olmaya çalışmaktadır.
 
Yerli ve yabancı müzik eserlerinin hak sahipliklerinin bilgileri konusunda istenildiğinde tüm kullanıcılara bilgi verilmektedir. Mekanik Lisanslama Departmanı hak sahiplerinden izin alınabilmesi için gerekli olan irtibat bilgileri konusunda da tüm kullanıcılara yardımcı olmaktadır.
 
Lisanslama için gerekli dokümanlar:
 
İlk Bandrol İçin İstenilen Evraklar:
 • MSG Sözleşmesi
 • MSG Çoğaltım Taahhütnamesi
Ek Bandrol İçin İstenilen Evraklar:
 • Ek Bandrol Dilekçesi
Devirli Albümler İçin İstenilen Evraklar :
 • Devir Taahhütnamesi
Muvafakatnamelerde belirtilmesi zorunlu alanlar şöyledir:
 1. Eser/Aserlerin Adları, İlk Satırı/İlk Satırları
 2. Eserdeki Rol (söz yazarı ve/veya besteci)
 3. Albüm Adı
 4. Yorumcunun Adı
 5. Yapımcı Firmanın Adı/Unvanı
 6. Muvafakatnamelerin Kapsam Alanı
 7. Ad-Soyad
 8. Tarih
 9. İmza
Temsili Lisanslama
Temsili lisanslama faaliyetinin amacı, müziğin kullanımından doğan telif bedellerinin üyeler adına toplanmasını sağlamak ve bu alandaki lisanslama gelirlerinin artırılması konusunda çalışmalar yapmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, bir müzik eserinin, çeşitli şekillerde umuma arzından dolayı eser sahibi/mali hak sahibi adına telif hakkı doğmaktadır. Temsili alanda bu kullanım şekillerini Radyo-TV, Umuma Açık Mahaller (UMK) ve Canlı Performans, Konser ve Etkinlikler olarak ayırmak mümkündür.
 
Radyo-TV alanında, MSG üyeleri adına doğan teliflerin takibini yapabilmek amacıyla, Türkiye’deki ulusal, bölgesel, yerel, uydu ve tüm diğer kategorilerde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarını tespit ederek sözleşme daveti yapılmakta ve sözleşme imzalanarak MSG repertuarının kullanıma izin verilmekte ve bu kullanımlardan doğan telif gelirleri de MSG üyelerine dağıtılmaktadır. Bu anlamda, sözleşme davetine uymayan kullanıcılarla ilgili, kullanılan eserlere ilişkin tespitler yapılarak yasal yollara başvurulmaktadır.
 
Umuma Açık Mahaller (UMK) alanında; müzik yayını yapan oteller, bar, restoran, kafe, mağaza, alışveriş merkezi (AVM), ulaşım şirketi, spor salonu, kuaför vb. akla gelebilecek tüm mekanlarda, MSG üyelerinin eserlerinin kullanımından doğan telif haklarının takibi ve tahsilatı amaçlı tespitler yapılmakta ve kullanıcılar sözleşme imzalamaya davet edilmektedir. Radyo-TV alanında olduğu gibi, sözleşme imzalamayı reddederek, izinsiz olarak müzik yayını yapan mekanlarla ilgili de yasal yollara başvurulmaktadır.
 
Canlı Performans, Konser ve Etkinlikler alanında da ilgili organizasyonu gerçekleştirecek olan organizatörler tespit edilerek, yıl bazlı açıklanan tarifelere göre sözleşme imzalanarak, icra edilecek, MSG üyelerine ait eserlere ilişkin telif takibi ve tahsilatı gerçekleştirilmektedir.
 
Tarifeler