ÜYE GİRİŞİ
11 Mart 2024

MSG - 2024.001 - KREATİF VE SOSYAL MEDYA İHALE İLANI

MUSİKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU MESLEK BİRLİĞİ
SATINALMA YÖNERGESİ KAPSAMINDA 
MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN AÇILACAK İHALE HAKKINDA.


İHALE DOSYA NUMARASI: 2024/001
İHALENİN KONUSU VE İHALEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


İş sahibi Meslek Birliğine ilişkin bilgiler;
Madde 1 – İş sahibi Meslek Birliğinin;
•    Adı:            MSG Genel Sekreterliği
•    Adresi:       Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:4 Şişli / İstanbul
•    Telefon No:   0 212 267 45 15 
•    Faks No:       0 212 267 45 60 
•    E – posta:      [email protected]
•    İlgili Birim:      Satınalma Komisyonu

İhale konusu işe ilişkin bilgiler;
Madde 2 – İhale konusu mal veya hizmetin;
•    Adı ve Niteliği        : Kreatif ve Sosyal Medya Ajansı
•    Projenin Konusu    : 2024/2025 dönemi süresince, MSG Kurumsal İletişim Departmanı ile iş birliğinde oluşturulacak aylık/yıllık iletişim planı dahilinde, MSG’nin dijital ve baskılı tüm kreatif çalışmalarının yapılması, mevcut ve açılması planlanan sosyal medya hesaplarının (Facebook, instagram, X, Youtube, Linkedin, Tik Tok) Türkçe ve İngilizce dillerinde yönetiminin gerçekleştirmesi, tüm hesaplarda moderasyon desteğinin sağlanması için teklif verilmesi.

İhaleye ilişkin bilgiler;
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler;
•    İlan Tarihi:        11.03.2024
•    İlan Süresi:        15 gün
•    İhale Usulü:        Açık teklif 
•    İhale Tarihi:        25.03.2024

İhaleye katılım bilgileri;
Madde 4 – MSG Satınalma Yönergesine göre, değerlendirmeye alınacak firmaların, 
•    En az 3 yıldan beri faaliyet göstermesi,
•    Son 3 yıl boyunca Kurumlar Vergisi mükellefi olması,
•    Katılımcı firmanın en az Meslek Birliğimiz iş ve işlemlerini karşılayabilecek iş hacmine sahip olması ve
•    MSG ile katılımcı firma arasında herhangi hukuki bir ihtilaf bulunmaması şartlarının sağlanması gerekmektedir.
•    Verilecek teklif sabit fiyatlı olacaktır.
•    Mevcut çalışmalara ilişkin bilgi ve belge talep doğrultusunda Genel Sekreterlik ve Kurumsal İletişim Departmanı tarafından sağlanacaktır

MSG - 2024.001 - KREATİF VE SOSYAL MEDYA İHALE İLANI PDF OLARAK İNDİR