İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

ÜYE İLİŞKİLERİ

Üyelik Başvuru Formu ve Yetki Belgesi
Eser sahibinin MSG’ye üye olabilmesi için imzalaması gereken, özlük bilgilerinin yer aldığı, MSG’ye mali hak devri yaptığı belgedir. Üyelik başvurusunun işleme alınabilmesi için, bu belgenin orijinal kopyasının, üyelik için istenen diğer belgeler ile, tüm sayfaları imzalanmış olarak MSG’ye iletilmesi gerekir. 
MSG üyelik form ve yetki belgelerine "Formlar" başlığından ya da [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz. 
 
Üye
Besteci, söz yazarı, aranjör veya eser üzerinde mali hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler, yayımcı (editör, edisyon, publisher) şirketler. 
MSG’ye üye olmak için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.
 
Tam Üye
  • MSG Tüzüğünde belirtilen koşulları sağlayan, Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahip üyedir. 
  • MSG Tam Üyesi olabilmek için, MSG İç Tüzüğü’nün 12. maddesi uyarınca, eser sahipleri için son iki mali takvim yılı içinde adına net 15.000TL, mali hak sahipleri için en az 150.000 TL mekanik ve/veya temsili ve/veya dijital telif tahakkuk etmiş olmak koşulu bulunur. 
MSG’ye üye olmak için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.
 
Üye
 
Birliğe MSG İç Tüzüğü'ne göre üyelik başvurusu için gerekli belgeleri sunan ve Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen hak sahipleri “üye” olarak kaydedilecektir. Üyeler, Birlik zorunlu organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla Genel Kurula katılabilirler.

MSG’ye üye olmak için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.
 
IPI (CAE) Number
Eser sahiplerinin bağlı oldukları meslek birliklerini ve koruma bölgelerini gösteren uluslararası veritabanı IPI’a kayıt edildiklerinde tanımlanan uluslararası eser sahibi kodlarıdır. 
Eski sistemde CAE adı altında tek olarak belirlenen bu kod, değişen sistemle IPI Base Number ve IPI Name Number olarak ikiye ayrılmıştır. 
IPI Base Number eser sahibine tanımlı değişmeyen koddur. 
IPI Name Number (CAE), eser sahibinin kimlik adı yanında sanatçı adına göre değişebilen, birden fazla olabilen, ancak IPI Base Number’a bağlı olan koddur. 
 
Yayımcı (Editör, Edisyon, Publisher)
Eser sahipleri ile yaptığı sözleşme doğrultusunda, eser sahiplerinin eserlerinin lisanslanmasını ve haklarının yönetilmesini sağlayan, mali haklardan olan çoğaltma, temsil, işleme ve umuma iletim haklarının tamamını ya da bir kısmını devralmış, sözleşme kapsamındaki eserlerin kullanımına izin verme ve yasaklama yetkisine sahip şirket.
Yayımcı olarak MSG’ye üye olmak için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.