İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

ÜYE İLİŞKİLERİ

Üyelik Formu ve Yetki Belgesi
Eser sahibinin MSG’ye üye olabilmesi için imzalaması gereken, özlük bilgilerinin yer aldığı, MSG’ye mali hak devri yaptığı belgedir. Üyelik başvurusunun işleme alınabilmesi için, bu belgenin orijinal kopyasının, üyelik için istenen diğer belgeler ile, tüm sayfaları imzalanmış olarak MSG’ye iletilmesi gerekir. 
MSG üyelik form ve yetki belgelerine "Formlar" başlığından ya da [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz. 
 
Üye
Besteci, söz yazarı, aranjör veya eser üzerinde mali hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler, yayımcı (editör, edisyon, publisher) şirketler. 
MSG’ye üye olmak için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.
 
Asıl Üye
  • MSG Tüzüğünde belirtilen koşulları sağlayan, Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahip üyedir. 
  • MSG Asıl Üyesi olabilmek için, MSG İç Tüzüğü’nün 12. maddesi uyarınca, son iki mali takvim yılı içinde adına net 10.000TL mekanik ve/veya temsili ve/veya dijital telif tahakkuk etmiş olmak koşulu bulunur. 
  • Bu tutar, her yıl TÜİK’in belirlediği (ÜFE+TÜFE) / 2 oranında arttırılır.
MSG’ye üye olmak için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.
 
Yararlanan Üye
  • MSG üyeliğine başvuran tüm eser sahipleri üyeliğe kabul tarihinden itibaren 1 yıl boyunca yararlanan üye olarak kabul edilirler.
  • 1 yıl sonunda MSG İç Tüzüğünün 12. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan eser sahipleri asıl üyeliğe geçerler.
  • Asıl üye koşullarını sağlamayan eser sahipleri yararlanan üye olarak birlik üyeliğine devam ederler. 
  • Bunun yanında, eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren, iktisap (kazanma) yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler de yararlanan üye olurlar.   
MSG’ye üye olmak için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.
 
IPI (CAE) Number
Eser sahiplerinin bağlı oldukları meslek birliklerini ve koruma bölgelerini gösteren uluslararası veritabanı IPI’a kayıt edildiklerinde tanımlanan uluslararası eser sahibi kodlarıdır. 
Eski sistemde CAE adı altında tek olarak belirlenen bu kod, değişen sistemle IPI Base Number ve IPI Name Number olarak ikiye ayrılmıştır. 
IPI Base Number eser sahibine tanımlı değişmeyen koddur. 
IPI Name Number (CAE), eser sahibinin kimlik adı yanında sanatçı adına göre değişebilen, birden fazla olabilen, ancak IPI Base Number’a bağlı olan koddur. 
 
Yayımcı (Editör, Edisyon, Publisher)
Eser sahipleri ile yaptığı sözleşme doğrultusunda, eser sahiplerinin eserlerinin lisanslanmasını ve haklarının yönetilmesini sağlayan, mali haklardan olan çoğaltma, temsil, işleme ve umuma iletim haklarının tamamını ya da bir kısmını devralmış, sözleşme kapsamındaki eserlerin kullanımına izin verme ve yasaklama yetkisine sahip şirket.
Yayımcı olarak MSG’ye üye olmak için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.