İletişim : msg@msg.org.tr WhatsApp : 0530 935 79 85

KONAKLAMA TESİSLERİNE ÖZEL LİSANSLAMA İNDİRİMİ

MSG olarak başlattığımız geçici süreli kampanya ile tüm konaklama tesisleri, indirimli izin/sözleşme bedelleri ve aşağıdaki koşullardan 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvurmaları durumunda yararlanabilecek. 
 
Müzik eserlerinin kullanıldığı tüm konaklama tesislerinin lisanslanmasını şart koşan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dayanan bu karara göre aşağıda belirtilen şartları eksiksiz yerine getiren bütün konaklama tesisleri, müzik yayını lisans sözleşmelerini indirimli bedellerden faydalanarak imzalayabilecekler.
 
1. Bu kampanya Türkiye’deki bütün konaklama tesisleri için geçerlidir.
2. Kampanyadan faydalanmak için tesisin kampanyaya başvurmadan önce herhangi bir birlik ya da dernek üyesi olup olmaması koşulu aranmayacaktır.
3. Bu kampanyadan faydalanabilmek için son başvuru tarihi mevcut lisanslı kullanıcılar için de dahil olmak üzere 31.12.2019’dur. Kampanyaya konu olan indirim oranları, halihazırda lisanslı olan kullanıcılar için 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 
4. Konaklama tesislerinin 31.12.2019 tarihine kadar başvuru yapmaları ve lisans sözleşmesini imzalayarak MSG’ye teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Sözleşmesini teslim etmeyen tesisler bu kampanyadan faydalanamayacaklardır. 
5. Sözleşmelerde 2019 cari yıl ve geçmiş yıllar için izin bedelleri ayrıca belirtilecek ve konaklama tesisi tarafından cari yıl ve geçmiş yıl bedelleri MSG’ye ödenecektir.
6. Sözleşmelerin 2019 cari yılı bedelleri MSG tarafından uygulanmakta olan indirimli izin bedelleri üzerinden hesaplanacak olup sözleşmelerin geçmiş yıl bedelleri ise;
  • Konaklama tesisi 2014 yılı ve öncesinde faaliyete başladıysa 2014 yılından 2019 yılı sonuna kadar,
  • 2014 yılından sonra faaliyete geçtiyse açılış tarihinden 2019 yılı sonuna kadar tüm yılların bedellerinin ayrı ayrı ödenmesi sureti ile hesaplanacaktır.
(Kampanya koşulları üzerinden sadece cari yıl ödenmesi talepleri kabul edilmeyecektir.)
7. Lisans bedelinin ödemesi en fazla 2 eşit taksit ile olacaktır. İlk taksit sözleşmenin imzalandığı ay, diğer taksit ise sözleşme imzasından bir ay sonra ödenmelidir. Sözleşmenin uzaması halinde ödeme her yılın temmuz ve ağustos aylarında iki eşit taksit halinde yapılacaktır.
8. İşletme hakkında yasal işlem yapılmış, dava açılmışsa resmi masraflar ve vekalet ücretini konaklama tesisi MSG’ye ödeyecektir.
9. Sözleşmeler uzama hükümlü olup 2020 yılına ve sonraki yıllara uzayacaktır.
10. Kampanya dahilinde, MSG’nin belirlediği matbu sözleşme metni imzalanacaktır.
11. Bu kampanya koşulları, MSG’nin başka kampanya koşulları ile birleştirilemez.
 
NOT: MSG, yukarıda belirttiği şartları değiştirme, iptal etme ve bu şartlara ekleme yapma yetkisine sahiptir.
 
Başvuru için lisanslama@msg.org.tr ile iletişime geçebilirsiniz. Başvuru formunu aşağıdaki dosyayı tıklayarak indirebilirsiniz.