İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

Mekanik Lisanslama

Mekanik Lisanslama Departmanı; DVD, CD, blu-ray, USB, SD, LP vb. tüm ses kayıt ve taşıyıcılarının lisanslanmasını sağlamaktadır.

Piyasaya sürülmek istenilen tüm yapımlar için MSG’den mutlaka izin alınmalı ve yapımcıların MSG üyesi hak sahipleri için telif ödemeleri gerekmektedir.

Mekanik Lisanslama Departmanı, MSG üyeleri adına yurt içi ve yurt dışında piyasaya sürülmek istenen yapımlardaki eserlerin kontrolünü ve lisanslamasını yapar. Departman, lisansladığı albümler için MSG üyeleri adına telif toplar ve her ay toplanan telifleri düzenli olarak üyelerine dağıtır.

Lisanslamalar, MSG tarifesi ve uluslararası kurallara (BIEM) göre gerçekleştirilmektedir.

Mekanik Lisanslama Departmanı, yapımlar dışındaki kullanımlar için de tüm kullanıcılara yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Yerli ve yabancı müzik eserlerinin hak sahipliklerinin bilgileri konusunda istenildiğinde tüm kullanıcılara bilgi verilmektedir. Mekanik Lisanslama Departmanı hak sahiplerinden izin alınabilmesi için gerekli olan irtibat bilgileri konusunda da tüm kullanıcılara yardımcı olmaktadır.

Lisanslama için gerekli dokümanlar:

İlk Bandrol İçin İstenilen Evraklar:
  • MSG Sözleşmesi
  • MSG Çoğaltım Taahhütnamesi
Ek Bandrol İçin İstenilen Evraklar:
  • Ek Bandrol Dilekçesi
Devirli Albümler İçin İstenilen Evraklar :
  • Devir Taahhütnamesi
Muvafakatnamelerde belirtilmesi zorunlu alanlar şöyledir:

1 - Eser/Aserlerin Adları, İlk Satırı/İlk Satırları
2 - Eserdeki Rol (söz yazarı ve/veya besteci)
3 - Albüm Adı
4 - Yorumcunun Adı
5 - Yapımcı Firmanın Adı/Unvanı
6 - Muvafakatnamelerin Kapsam Alanı
7 - Ad-Soyad
8 - Tarih
9 - İmza